Organizers

  • Agnieszka Bojanowska
  • Stanisław Betley
  • Stefan Jackowski
  • Krystyna Jaworska
  • Marcin Chałupnik
  • Marek Zawadowski (secretary)
  • Paweł Witkowski (webmaster)